Detaylı Bilgi

Seslerin İçerisinde İnce Bir Elektronik Ses Yazılımı (EA Teknolojisi) Kullanılmıştır. Bu Tüm Dünyada Teknolojinin Ses Üzerinde Geldiği Son Noktadır.

MONOTİK Ses Boyutunda Hazırlanan Bu Sesler, Bilinçaltının Alabileceği Tek Ses Biçimidir. İlk Defa Bu Seslerde Kullanılan Farklı Bir Teknik İse; Sese Yön Verebilme Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Sesleri Beynin, Limbik Sistemine (Bilinçaltının Bilimin Addedilmesinde Bulunduğunu Söylediği Bölüm) Oradan da Beynin Sol Bölümünde Bulunan Broca (Dil Öğrenimine En Ağırlıklı Bölümüne) Hitap Etmesi Söz Konusudur ki, Bu Da Uyurken Bütün İşlevlerin Yapılmasına Sebebiyet Vermektedir.

Setin Genelinin Bilinçaltı Kurgulama Sistemiyle Hazırlanmış Olması; Konuların 25 Başlıktan Oluşması, Bilinçaltı Biliminin İspatına Dayanarak Bilginin Zihne Alınma Süresi Baz Alınmış Olup 25 Günlük Sürede Ancak Bilgilerin Akılda Kalıcılığını Sağlayabileceği Ön Görülmüştür.Beynin ALFA ve TETA Dalga Konumlarını Hesaplayarak, Algıların Açılmasına Bilgi Akışının Aynı Zamanda Bilgi Stabilizasyonunu Sağlayarak TETA Konumundan ALFA Konumuna Taşınmasını Sağlar. Eş Zamanlı Olarak da Kişiye İngilizce Konuşmayla İlgili Olarak Özgüven Telkinleri Vererek Algıda Seçiciliğin Tamamıyle Oturtulmasına, Özgüven Eksikliklerinden Kaynaklanan Konuşma Bozukluklarını da Bertaraf Eder. Bu Setin Kullanımında 25 Gün Boyunca Geceleri Dinlenmesi ve İkinci Adım da ise Gece Dinlenen Seslerin Gün İçerisinde Sese Ait Textlerle (Metin) Göz Takibi Yapılması ile Mümkün Olmaktadır. Gece Dinlemiş Olduğunuz Seslerin Duyumsal Anlamda İşitilip, Gündüz Takibiyle Yazısal Boyutlarını da Algılamanıza İmkan Vermiştir. Bu İngilizce Adına Takip Mekanizmanızı Mükemmel Boyutlara Getirmesine Yardımcıdır. Bu Özel Tekniklerle Donatılmış Sesler, Uyku Halinizden Faydalanmaktadır. Bilinçaltının Hiçbir Zaman Kapanmadığı Dogmatik Bir Olgudur.

  Setin Tümünde Vurgulanmış Olan, Günlük Hayattaki Conversation(Konuşmalar) Baz Alınmış Olması Kişinin Kullanımında Kolay Anlaşılmasına, Zaten Sürekli Kullanım Sağlandığı İçin Çok Daha Çabuk Analiz Edilmesine, Zihindeki Unutulma Süresini Minumuma Düşürmektedir.Zira Algıların En Fazla Açık Olduğu Bölüm Uyku Halidir. Uykunun Evreleri Arasında Geçerli Olan REM Evresi (Rapid Eye Movement) (Uykudaki Son Evre) Beyninizin 5 Kat Daha Hızlı Çalışmasına, Algıların Çok Daha Fazla Açılmasına ve Stabil Şekilde Bilgilerin Almasına Sirayet Etmektedir.  Bu Setin Bir Farklı Özelliği İse Uyku Halinden ve Uyku Evresinden Fayda Sağlaması Olmakla Beraber Verim ve Etkinin Alınabilmesinin Tek Olanağı Bu Özel Tekniklerle Donatılmış Seslerin Dinlenmesinden Geçiyor. Kadın – Erkek Seslendirmeler Tüm Aksanlarda Kullanımını İşiterek Kulak Aşinalığını ve Kulak Dolgunluğunuzu Mükemmel Boyutlara Taşınması Hedeflenmiştir. Seslerin, Ses Uzunluğunu Subliminal Biliminin(Bilinçaltı) Araştırmalarına ve Tespitlerine Bağlı 1 Dakikayı Geçen Seslerde Algıda Seçicilik İngilizce Adına Yitirilmektedir. Ses Uzunluklarının Maksimum 1,5 Dakikaya Dayanan Seslerden Oluşmuş Olması Tam Anlamıyla Kusursuz Bilgileri Elde Etmemizi Sağlamaktadır.